Van de Beckenkamp
Image default
Aanbiedingen

Alles wat jij moet weten over ADR transport

Alles wat jij moet weten over ADR transport

Je hebt transport en je hebt transport. Naast het ‘normale’ nationale en internationale transport, bestaan er ook nog verschillende soorten speciaal transport. Denk bijvoorbeeld aan het transport van diepgevroren en gekoelde producten met frigotransport of koeltransport. Een andere aanvullende transportmogelijkheid is kooiaap transport, dat ingezet kan worden op het moment dat er geen standaard vorkheftruck op de plaats van bestemming aanwezig is. In deze blog willen we het echter graag hebben over een ander soort speciaal transport en wel ADR transport. Hieronder zullen we enkele veelgestelde vragen beantwoorden.

 

Wat is ADR transport?

ADR transport omvat het vervoer of transport van gevaarlijke goederen over de weg. De voorschriften hieromtrent staan vermeld in een overeenkomst die op Europees niveau is vastgelegd en is afgekort tot het ADR. ADR staat voor: ‘Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het vormt een onderdeel van het Nederlandse reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen, afgekort tot het VLG. De lijst van gevaarlijke goederen is behoorlijk lang. Te lang om er hier diep op in te gaan, maar we kunnen wel zeggen dat het in de meeste gevallen om brandbare, ontplofbare, giftige, radioactieve, bijtende of anderszins (milieu) gevaarlijke stoffen gaat.

 

Welke regels gelden er voor ADR transport?

Om het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zo veilig mogelijk te laten verlopen, gelden er talloze speciale richtlijnen en wetten. Niet alleen wat betreft het voertuig waarmee de goederen getransporteerd worden, maar ook voor de bemanning. Zo moet de chauffeur bijvoorbeeld beschikken over een niet-verlopen en dus geldig ADR vakbekwaamheidscertificaat. Ook moet elk bemanningslid weten hoe het brandblusapparaat werkt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele regels en richtlijnen die gelden voor ADR transport.

 

Kan ik het ADR transport ook uitbesteden?

Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat het vervoer van gevaarlijke goederen niet iets is wat elk bedrijf zomaar even kan regelen. Gelukkig zijn er verschillende transportbedrijven en logistieke dienstverleners die ADR transport als een aanvullende transportmogelijkheid aanbieden. Eén daarvan is Melis Logistics. Dit transportbedrijf biedt naast ADR transport ook nog andere soorten (speciaal) transport aan. Neem zeker eens een kijkje op de website!

 

https://www.melislogistics.nl/